Me Praktikat më të mira!
Shërbime legale profesionale!

Keni nevojë për përfaqësim?
Keni nevojë për avokat?

Fortis Litis vendos në dispozicionin tuaj profesionistët më të mirë të fushës dhe granton përfaqesim dinjitoz duke referuar praktikat më të mira të ndjekjes së proceseve gjygjësore.

Shërbimet tona

 • Konsulencë mbi rastet e dëmshpërblimeve

  Konsulencë

  mbi rastet e dëmshpërblimeve

 • Përfaqësim ligjor për aksidente automobilistike

  Përfaqësim ligjor në rastet e përfshirjes në një aksident automobilistik

 • Përfaqësim ligjor për aksidente në punë

  Përfaqësim ligjor në rastet e përfshirjes në një aksident në punë

 • Ligji Mbi Familjen

  Ligji mbi Familjen

  Asistencë dhe përfaqësim të drejtpërdrejtë juridik për çështjet e divorcit dhe kujdestarisë, ne ofrojmë një varg referimesh për të marrë masa në mënyrë të pavarur dhe informacion ligjor për t’ju ndihmuar në çështjet e legjislacionit familjar

  Rreth Nesh

  Studio Ligjore “FORTIS LITIS” ështe krijuar nga një grup juristësh dhe avokatësh me një eksperiecë shumë vjeçare në fushën dëmshpërblimeve, por jo vetëm. Fokusi kryesor i punës së kësaj studio janë kryesisht  dëmshpërblimet në rastin e aksidenteve automobilistike, aksidenteve në punë, dëmshpërblimeve të tjera të ardhura nga marrëdhënie kontraktore apo jashtë kontraktore, si dhe shërbime të tjera ligjore brenda së njejtës fushë, si përfaqësimi në çështje penale të palëve të aksidentuara, apo përfaqësimi në mosmarreveshjet mbi marrëdheniet e punës.

  Gjatë viteve të punës së saj, Studio Ligjore “FORTIS LITIS” ka arritur suksesin e merituar, falë përkushtimit, profesionalizmit dhe seriozitetit në punë të stafit të saj, duke përfaqësuar një numer të konsiderueshëm çështjesh vjetore, nga të cilat disa janë zgjidhur me anën e ndërmjetësimit me subjektet përgjegjës dhe shumë të tjera me anë të zgjidhjes gjyqësore.

   

   

   

  • Stafi ynë

   Në përzgjedhjen e stafit të Studio Ligjore “FORTIS LITIS gjithmonë ka synuar të arrijë një strukturë e përgatitur profesionalisht, me profile nga të gjitha fushat e të drejtës, të aftë për të qenë koherent me zhvillimet legjislative, për të patur një përfaqësimin sa më profesional në sistemin gjyqësor në Shqipëri por edhe me subjektet përgjegjëse si kompanitë e sigurimeve apo me ndërmarrjet dhe institucionet shtetërore apo private.

  • Shtrirja jonë gjeografike

   Studio Ligjore “FORTIS LITIS”  në punën e saj ka një shtrirje  gjeografike në të gjithë Shqipërinë,  duke e ofruar shërbimet e veta ligjore, por kryesisht ka qenë e përqëndruar në qytetet  si Tiranë, Durrës, Elbasan, Lushnje, Berat, Fier, Vlorë, Sarandë, Korçë, Shkodër, Lezhë e të tjera.

  • Si mund t'ju ndihmojmë

   Jeni të ftuar që për çdo rast, kur ju lind nevoja ne:

   • Konsulence mbi rastët e dëmshpërblimeve
   • Një aksident automobilistik
   • Një aksident në punë
   • Dëmshpërblime për marrëdhënie të tjera kontraktore dhe jashtëkontraktore
   • Një mosmarrëveshje në marrëdhëniet e punës
   • Konsulencë për të mbrojtur biznesin lidhur me rastet mësiperme

    

    

    

    

    

  Si mund t'ju ndihmojmë?

  Ne jemi në dispozicionin tuaj me profesionistët më të mirë.